Безкраї болота, заплави та вологі луки

Полісся — один з найбільших і дивовижних природних регіонів Європи. Величезні масиви поліських боліт, заплави та вологі луки є життєво важливим середовищем для багатьох водно-болотних видів, що зникають у світі.Поліські водно-болотні угіддя та ліси від Білорусі та України простягаються на схід у Росію та на захід у Польщу. Площа цього рівнинного регіону понад 18 млн гектарів, що приблизно як половина площі Німеччини.

Різноманіття оселищ

Ядро Полісся лежить у Білорусі та Україні й сформоване річкою Прип’ять. Прип’ять належить до останніх великих річок Європи, що не зазнали спрямлення, зміни течії чи іншого серйозного втручання. Вона й досі має безліч меандрів, приток, рукавів і заплав, що неповторним чином формують цей регіон. Місцевий ландшафт — це лабіринт річок, островів, боліт, заболочених угідь та заплавних лісів, які вже переважно втрачено в решті Європи.

Полісся — один з найбільших природних комплексів верхових, перехідних і низинних боліт, ставків, вологих лісів і луків. Найбільше в Європі торфовище — Ольманські болота — займає площу понад 100 тис. гектар. Тут також розташовані одні з найбільших заплавних луків і лісів.

Великий європейський міграційний коридор

Заплава Прип’яті є важливим місцем відпочинку водоплавних птахів і куликів, чиї міграційні маршрути пролягають через Полісся навесні та восени. Такі глобально вразливі види, як очеретянка прудка, підорлик великий, гуска мала, деркач і мородунка, використовують тутешні водно-болотні угіддя як місця для гніздування та перепочинку під час міграції. Через Полісся летять сотні тисяч перелітних птахів, зокрема, щороку тут пролітає до 350 тис. свищів, 200 тис. брижачів і 30 тис. грициків великих. Ніде більше в центральній та східній Європі немає таких великих скупчень брижачів і грициків великих, як у заплавах Прип’яті.

Дика природа Полісся

Полісся підтримує чимало видів тварин, які перебувають під загрозою. Серед них очеретянка прудка, підорлик великий, кульон великий, норка європейська. Тут знайшли притулок популяції таких великих ссавців як ведмідь бурий, вовк, рись і зубр європейський. Великі масиви природних заплавних луків і боліт є сприятливими середовищами для нересту багатьох видів риб, наприклад, вугра європейського. Луки є домівкою для багатьох земноводних видів, видри, водяної полівки й багатьох рідкісних і унікальних видів рослин.

Природоохоронні території, що мають міжнародне значення

Багато поліських територій мають міжнародне значення для охорони природи, отримали статус біосферних резерватів ЮНЕСКО, ІВА територій (територія, важлива для птахів), Emerald Network, або Рамсарських угідь.І хоч значні площі вже перебувають під офіційною охороною, природно-заповідна система на Поліссі не забезпечує належного захисту зникаючим видам і середовищам.Дізнайтеся більше про загрози для Полісся.

Цей проект є частиною Програми захисту природних ландшафтів, що перебувають під загрозою зникнення (Endangered Landscapes & Seascapes Programme), і фінансується з коштів фонду «Аркадія». Проект координується Франкфуртським зоологічним товариством.