Зберігаємо одні з найбільших природних ландшафтів Європи

Нині Полісся є безпечним регіоном для мігруючих птахів і великих ссавців, що є рідкісними або навіть зникаючими в інших куточках Європи. Але цей природний рай наражається на чимало загроз. Саме тому наше партнерство прагне зупинити подальше руйнування Полісся та захистити його різноманітну фауну та флору. Основна наша діяльність включає такі напрями:

Дослідження та моніторинг

У центральній зоні Полісся ми виявляємо особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ). За допомогою моделювання поширення видів визначаємо пріоритетні території та прогалини в екологічній мережі, які могли б слугувати коридорами між природоохоронними територіями. Проводимо обліки птахів, кажанів, риб, метеликів і бабок у різні пори року, щоб зафіксувати та змоделювати розмір і склад цих груп тварин. Зібрані дані ми використаємо в майбутньому для обґрунтування розширення природно-заповідних територій. Ми також ведемо моніторинг за такими видами, як лось, вовк і рись, які мігрують Поліссям.

Розширення існуючих природоохоронних територій і створення нових

Ми зберігаємо біорізноманіття та відновлюємо зв’язки між територіями для міграції тварин. Цього можна досягти створенням нових природоохоронних територій, а також розширивши вже існуючі на близько 100 тис. гектарів поки що незаповіданих угідь. Ми хочемо підвищити поінформованість міжнародної спільноти про центральне Полісся, шляхом визнання регіону як об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та створення біосферного резервату.

Вдосконалення управління природоохоронними територіями

Ми вдосконалюємо природоохоронне управління та підтримуємо подальший розвиток територій, розробляючи або переглядаючи існуючі плани управління природно-заповідними об’єктами, забезпечуючи обладнанням нові та розширені території, а також посилюючи спроможності персоналу об’єктів ПЗФ і осіб, що приймають рішення на місцевому рівні, шляхом їх навчання, інформування та запровадження програм обміну досвідом. Вирішуємо питання неконтрольованого полювання на вовків шляхом розробки національного плану управління та розширення площ, де таке полювання не ведеться.

A channel blocked by a small dam, Belarus. © Andrei Shavlugo

Відновлення середовищ

Нині ми відновлюємо майже 20 тис. гектарів боліт і заплав, осушених у минулому. Осушення призвело до руйнування унікальних водно-болотних угідь, що були одними з найрідкісніших європейських середовищ. Відновлюючи ці угіддя, ми також відновлюємо гідрологічні та екологічні функції цих територій.

Цей проект є частиною Програми захисту природних ландшафтів, що перебувають під загрозою зникнення (Endangered Landscapes & Seascapes Programme), і фінансується з коштів фонду «Аркадія». Проект координується Франкфуртським зоологічним товариством.